Blog

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

28 Nov, 2023

ปัจจุบันสถิติผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง โดยผู้บริโภค 1 ใน 3 หรือ 33% เริ่มมองหาแบรนด์ใหม่ ๆ...

Articles

|

17 Nov, 2023

อยากเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้าง มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วย 8 เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ที่นี่ ...

Articles

|

17 Nov, 2023

เผยกลยุทธ์ไม่ลับที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการวางระบบจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้เสถียร แต่จะมีเทคนิคอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่นี่...

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

28 Nov, 2023

ปัจจุบันสถิติผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง โดยผู้บริโภค 1 ใน 3 หรือ 33% เริ่มมองหาแบรนด์ใหม่ ๆ...

Articles

|

17 Nov, 2023

อยากเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้าง มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วย 8 เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ที่นี่ ...

Articles

|

17 Nov, 2023

เผยกลยุทธ์ไม่ลับที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการวางระบบจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้เสถียร แต่จะมีเทคนิคอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่นี่...

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

28 Nov, 2023

ปัจจุบันสถิติผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง โดยผู้บริโภค 1 ใน 3 หรือ 33% เริ่มมองหาแบรนด์ใหม่ ๆ...

Articles

|

17 Nov, 2023

อยากเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้าง มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วย 8 เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ที่นี่ ...

Articles

|

17 Nov, 2023

เผยกลยุทธ์ไม่ลับที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการวางระบบจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้เสถียร แต่จะมีเทคนิคอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่นี่...

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

28 Nov, 2023

ปัจจุบันสถิติผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง โดยผู้บริโภค 1 ใน 3 หรือ 33% เริ่มมองหาแบรนด์ใหม่ ๆ...

Articles

|

17 Nov, 2023

อยากเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้าง มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วย 8 เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ที่นี่ ...

Articles

|

17 Nov, 2023

เผยกลยุทธ์ไม่ลับที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการวางระบบจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้เสถียร แต่จะมีเทคนิคอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่นี่...

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

28 Nov, 2023

ปัจจุบันสถิติผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง โดยผู้บริโภค 1 ใน 3 หรือ 33% เริ่มมองหาแบรนด์ใหม่ ๆ...

Articles

|

17 Nov, 2023

อยากเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้าง มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วย 8 เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ที่นี่ ...

Articles

|

17 Nov, 2023

เผยกลยุทธ์ไม่ลับที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการวางระบบจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้เสถียร แต่จะมีเทคนิคอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่นี่...

Articles

|

07 Feb, 2024

เหตุผลมักนำมาซึ่งการคิดวิเคราะห์ เมื่อยื่นเหตุผลให้ ผู้บริโภคจะการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ต่าง ๆ ว่าควรจะตัดสินใจเลือกซื้อ ใช้บริการ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ใดมากกว่ากัน แต่ถ้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอะไรสักอย่างกับแบรนด์ได้ การโน้มน้าวให้เกิดพฤติกรรมต่าง...

Articles

|

07 Feb, 2024

Free Sampling หรือการแจกตัวอย่างสินค้าให้ใช้ฟรีนั้นมีมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเทคนิคที่นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ใช้ เพื่อให้สินค้าใหม่เข้าถึงผู้บริโภค ลดเวลาในการตัดสินใจ เมื่อผู้บริโภคไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้า...

Articles

|

28 Nov, 2023

ปัจจุบันสถิติผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง โดยผู้บริโภค 1 ใน 3 หรือ 33% เริ่มมองหาแบรนด์ใหม่ ๆ...

Articles

|

17 Nov, 2023

อยากเปิดร้านอาหารให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จต้องทำอะไรบ้าง มาเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วย 8 เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ที่นี่ ...

Articles

|

17 Nov, 2023

เผยกลยุทธ์ไม่ลับที่ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ ด้วยการวางระบบจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้เสถียร แต่จะมีเทคนิคอะไรบ้าง อ่านต่อได้ที่นี่...