ติดต่อเรา

Buzzebees Co.,Ltd. (สำนักงานใหญ่)

  • 100/81-84 และ 100/86-87 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ ตึกบี ชั้น 25 และ ชั้น 26
    ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

    เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์. 02-645-0014
  • แฟกซ์ 02-645-0013
  • อีเมล support@buzzebees.com

Social Media

Map