Krungsri Credit Card

Phát triển ứng dụng CRM với tính năng đổi điểm tức thời

Thông tin cơ bản

Krungsri Consumer là một chi nhánh của Krungsri Group, chuyên cung cấp các khoản vay tư nhân cũng như các dịch vụ tín dụng và bảo hiểm. Thẻ tín dụng của Krungsri Consumer bao gồm Krungsri, Home Pro, AIA, Central, Simple VISA, Tesco VISA và Krungsri First Choice VISA.

Thách thức

Krungsri Consumer muốn tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách chuyển đổi chương trình khách hàng thân thiết có sẵn thành ứng dụng CRM kỹ thuật số để khách hàng có thể dễ dàng đổi Voucher điện tử và các ưu đãi đặc biệt khác theo thời gian thực.

img-mobile-krungsri-credit-card-r1@2x

DOwnload Application UChoose
google-play-badge
appstore-download

Giải pháp

Chúng tôi đã điều chỉnh ứng dụng UChoose để phục vụ mọi khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng của Krungsri Consumer. Tính năng đổi quà theo thời gian thực bằng Voucher điện tử và một loạt các ưu đãi đặc biệt về thực phẩm, đồ uống, giải trí, lối sống đã giúp Krungsri Consumer đạt được vị thế cao trong ngành dịch vụ thẻ tín dụng có tính cạnh tranh liên tục.