ตลาดของเรา

Buzzebees มุ่งขยายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไร้พรมแดน
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจในทวีปเอเชียและแอฟริกา และมีสำนักงานในประเทศดังต่อไปนี้

img-thailand@2x

ประเทศไทย

Buzzebees Co., Ltd.

โทรศัพท์: +66 2645 0014

อีเมล: support@buzzebees.com

ผลงานของไทย

img-malaysia@2x

มาเลเซีย

Buzzebees SDN Bhd (1222434-P)

โทรศัพท์: +603 2298 7257

อีเมล: malaysia@buzzebees.com และ gary@buzzebees.com

ผลงานของมาเลเซีย

img-vietnmese@2x

เวียดนาม

Buzzebees Vietnam

โทรศัพท์: +84909 64 68 77

อีเมล: vietnam@buzzebees.com และ shin@buzzebees.com

img-indonesia@2x

อินโดนีเซีย

Buzzebees Indonesia

อีเมล: indonesia@buzzebees.com และ badar@alterra.id

ผลงานของอินโดนีเซีย

img-laos@2x

ลาว

Buzzebees Laos

โทรศัพท์: +856 20 78 893 388

อีเมล: laos@buzzebees.com และ info@digitalmonkey.la

img-myanmar@2x

เมียนมาร์

Buzzebees Myanmar

โทรศัพท์: +951 386567, 380900, +959 3156 8400, +959 964 002 468, +959 964 364 366

อีเมล: myanmar@buzzebees.com และ thk@accessspectrum.net