เจาะลึกกลยุทธ์ CRM Marketing สำหรับธุรกิจยุคใหม่ สำคัญไฉน?

ในการทำธุรกิจยุคนี้ การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด เพราะจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ทั้งในเรื่องการซื้อสินค้าและการใช้บริการ แถมยังช่วยให้คุณเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ก็คือ การใช้ “กระบวนการทำ CRM Marketing” ที่มี Loyalty Rewards Program เป็นตัวขับเคลื่อน เพราะจะช่วยจูงใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กลยุทธ์นี้จะมาพร้อมกับอะไรบ้าง บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำ CRM Marketing สำหรับร้านค้ายุคใหม่มาฝากไว้แล้ว

CRM Marketing คืออะไร?

กระบวนการทำ CRM (Customer Relationship Management) หรือ CRM Marketing คือ หนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีจุดประสงค์ในการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาการให้บริการลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย อย่างการนำ Loyalty Rewards Platform มาปรับใช้ โดยจะเป็นกระบวนการหลังจากการทำการตลาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการจนเกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ระบบ CRM Marketing ถือเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกขนาด ให้ความสำคัญ โดยจะโฟกัสไปที่ลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งระบบ Loyalty Rewards Platform นี้จะช่วยให้คุณทราบถึงข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความชื่นชอบ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้คุณนำไปวิเคราะห์ในการทำการตลาดได้ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการ จนทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและเกิดความประทับใจจนกลายเป็นลูกค้าประจำในที่สุด

5 ขั้นตอนในการทำ CRM Marketing ที่ผู้ประกอบการต้องรู้!

1. การเข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า

หนึ่งในสิ่งที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องเผชิญมากที่สุด นั่นก็คือการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยให้เริ่มกำหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการของคุณ ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณสนใจเรื่องใด และต้องการที่จะเห็นสินค้าของคุณเป็นอย่างไร เพื่อให้คุณวางแผนการตลาดอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด

2. การหาลูกค้าใหม่

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าปัจจุบันที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการมากที่สุดนั้น จะช่วยให้คุณมองเห็นความชื่นชอบและพฤติกรรมในการบริโภคของลูกค้า รวมทั้งสามารถหาจุดร่วมของข้อมูลนั้น ๆ ได้ เพื่อนำมาศึกษากลุ่มลูกค้าใหม่ถัดไป นอกจากนี้ การใช้ระบบสะสมแต้มอย่าง Loyalty Rewards Program ที่นอกจากจะช่วยให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วยเช่นกัน

3. การแปลงเป็นยอดขาย

เป้าหมายสุดท้ายของการทำการตลาด ควบคู่ไปกับการทำ CRM Marketing นั่นก็คือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าให้ได้ ซึ่งกระบวนการสร้างลูกค้าขึ้นใหม่นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทั่วไปอย่างทันที แต่คุณต้องทำการตลาดที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณกำลังทำอะไรอยู่ หรือมีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถืออย่างไร ที่จะทำให้คนที่มีความสนใจในแบรนด์กลายมาเป็นลูกค้า โดยอาจมีการสร้างสรรค์แคมเปญต่าง ๆ เช่น การให้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการฟรี หรือการันตีด้วยการคืนเงิน ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยกระตุ้นในการสร้างลูกค้าขึ้นมาได้ เพราะเมื่อสินค้าของคุณมีคุณภาพ ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจมากขึ้น และเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของคุณได้ในที่สุด

4. การรักษาลูกค้าเก่า

แน่นอนว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่า ถือเป็นกลยุทธ์การทำ CRM Marketing ที่จะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คุณศึกษาก่อนว่าใครคือลูกค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทของคุณ โดยอาจจะพิจารณาจากลูกค้าที่นาน ๆ ซื้อที แต่ซื้อในปริมาณมากหรือยอดสูง ๆ หรือลูกค้าที่มียอดไม่สูงมาก แต่มาซื้อเป็นประจำ รวมไปถึงลูกค้าที่ยินดีจะบอกต่อ และแนะนำไปยังคนอื่น ๆ ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ และเพื่อรักษาความสัมพันธ์กันได้นาน ๆ และเกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

5. ความภักดีของลูกค้า

อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการทำ CRM Marketing ที่สำคัญ ก็คงหนีไม่พ้นการสร้างความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) ที่คุณควรใส่ใจกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ หรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้รีบหาสาเหตุของปัญหาและรีบแก้ไข เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อได้เช่นกัน

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ด้วย BUZZEBEES Loyalty Rewards Program

สำหรับธุรกิจร้านค้ายุคใหม่ที่กำลังมองหากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมาย การทำ CRM อย่างระบบ Loyalty Rewards Program แบบครบวงจร ที่จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายต่าง ๆ ของลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อนำไปทำโปรโมชัน หรือระบบสะสมแต้ม กระตุ้นยอดขายได้หลายเท่า! ปรึกษา BUZZEBEES เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ เพื่อเลือกระบบ Loyalty Rewards Program ที่เหมาะสม มอบความประทับใจให้ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้อย่างตรงใจ