ทำอย่างไรองค์กรถึงไปถึงเป้าหมาย?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกองค์กรต่างมีเป้าหมายในการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในยุค Technology Disruption ที่หลายองค์กรได้เริ่มปรับเพื่อก้าวเข้าสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่เข้าใจการทำตลาดบนดิจิทัลในเชิงลึก และไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือเริ่มจากตรงจุดใด สำหรับในด้านการทำ CRM นั้น Buzzebees เปรียบเสมือนทางด่วนที่ได้เชื่อมต่อ Network บนระบบออนไลน์เพื่อรองรับความสะดวกให้กับองค์กรของท่านแบบ One Stop Solution ทั้งในแง่การตลาด การวิเคราะห์ผล ให้คำแนะนำ รวมถึงลงมือบริหารจัดการแพลตฟอร์มร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้าง Loyalty Program ทั้งในเชิงการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ๆ ให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของท่าน

Buzzebeesได้พัฒนาระบบ Digital CRM Platform อย่างครบวงจร และเป็น One Stop Service ที่ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเราได้มีการนำ Big Data และสร้างระบบ Eco-System ซึ่งมีฐานข้อมูลของผู้ใช้งานรวมกว่า 75 ล้านราย โดย Buzzebees มีกลยุทธ์การดำเนินงานหลักๆ ถึง 4 ส่วนด้วยกัน เรียกว่า Buzzebees Marketing Activation ทั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์ในการทำ Digital CRM Platform มีประสิทธิภาพ

  • Acquire New User ทำอย่างไรเพื่อจะทำให้เกิดผู้ใช้งานรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบแพลตฟอร์มของท่าน
  • Boost Engagemant ทำอย่างไรเพื่อจะรักษาให้ผู้ใช้งาน Active อย่างต่อเนื่อง
  • Boost Redemption ทำอย่างไรเพื่อจะกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดการแลกรับของ หรือ Redemption อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งการ Redemption ด้วยเช่นกัน
  • Boost Purchase ทำอย่างไรเพื่อจะกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดการซื้อครั้งแรกในระบบ E-Commerce และเกิดการซื้อซ้ำในครั้งถัดๆ ไป

สำหรับรูปแบบการดำเนินงาน Buzzebeesจะมีทีมดูแลแบรนด์หรือองค์กรของท่าน ซึ่งทีมจะมีการส่งการรายงานสรุปผล ทั้ง 4 ส่วน ในทุกๆ เดือน โดยทีมจะมาดู Conversion Rate ซึ่งในส่วนนี้สามารถกำหนดได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการให้เป็นไปในทิศทางไหน หรือขึ้นอยู่กับประเภทของการขายสินค้าและบริการ ซึ่งประโยชน์ของการทำ Conversion จะทำให้โฆษณาเกิดคุณค่ามากกว่าการคลิก หรือ Engagement นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการคำแนะนำ นำเสนอแนวทาง และพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

เนื่องด้วยBuzzebeesมีประสบการณ์ในด้าน Digital CRM Platform มาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญทั้งในด้าน IT และการตลาด จึงสามารถพัฒนาทั้ง 4 ส่วนร่วมกับทีม Marketing หรือผู้ที่รับผิดชอบของแบรนด์นั้นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ สำหรับในกรณีที่พันธมิตรไม่มีทีมที่ดูแลในส่วนนี้ ทาง Buzzebees ก็สามารถดูแลบริหารจัดการให้แบบ End-to-end ได้เช่นเดียวกัน โดยท่านในฐานะพาร์ทเนอร์จะต้องระบุถึงความต้องการในการทำแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชันของแบรนด์/องค์กร หรือ LINE Official Account ว่ามีวัตถุประสงค์ทำขึ้นมาเพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร และต้องการอะไร ทางBuzzebeesก็สามารถนำเสนอเพื่อให้ตอบโจทย์ตามความต้องการองค์กรของท่านได้

หากองค์กรของท่านสนใจการทำ Buzzebees Marketing Activation สามารถติดต่อมายังBuzzebees Co.,Ltd. ได้ที่คุณอภิญญา โสภิษฐานนท์ เบอร์โทร. 087-556-2822 หรือ Apinya.s@buzzebees.com เพื่อขอเข้าไปนำเสนอแคมเปญเพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน และหวังว่าBuzzebeesจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรของท่านก้าวสู่การตลาดยุคดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป