Loyalty Program

หลายคนอาจไม่รู้ว่าการสร้างฐานลูกค้าใหม่นั้นใช้ต้นทุนและเวลามากกว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมหลายเท่าตัว ไม่ว่าจะเป็นการทุ่มงบการตลาดอย่างมหาศาล ทั้งยังไม่รู้แน่ชัดว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าลูกค้าใหม่จะรับรู้และเข้าถึงบริการของแบรนด์นั้น ๆ จึงไม่แปลกใจว่าทำไมแบรนด์ชั้นนำต่างให้ความสำคัญกับ Loyalty Program

Loyalty Program หรือที่เรียกว่า โปรแกรมการสร้างความจงรักภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ นับว่าเป็นการทำ CRM รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้แบรนด์สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ไปพร้อมกัน ผ่านการนำข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ให้ลูกค้าสะสมคะแนนจากการเป็นสมาชิกและซื้อสินค้า แล้วนำคะแนนสะสมมาแลกเป็นของรางวัล โดยวิธีนี้จะกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการของแบรนด์ซ้ำอีกเรื่อยๆ

เมื่อได้ทราบแบบนี้แล้ว น่าจะรู้จักและเข้าใจ Loyalty Program มากขึ้น ไม่แน่ว่าวิธีนี้อาจเป็นวิธีสร้างความจงรักภักดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณก็เป็นได้

สังเกตจากปัจจุบัน จะเห็นป้ายดีลสิทธิพิเศษตามร้านค้าต่างๆ มากมาย โดยแบรนด์นั้นๆ จะให้ user หรือผู้ใช้งาน นำคะแนนที่สะสมมาแลกรับสินค้าฟรี หรือแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในการสร้างความจงรักภักดีบนแพลตฟอร์ม Loyalty Program ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่