Buzzebees เปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Commerce Solution บริการใหม่แบบ One Stop Service ช่วยผู้ประกอบการก้าวสู่ดิจิทัล หวังเป็นโซลูชั่นเรือธง ในปี 2020

จากการประเมินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานข้อมูลยอดขายสินค้าผ่าน E-Commerce พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 69,444 ล้านบาท และในปี 2558 เพิ่มขึ้น 20% เป็นมูลค่า 83,520 ล้านบาท และในปี 2559 มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 23% โดยคาดว่าในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการขยายตัวทางการค้าของธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ priceza ที่ประเมินว่ามูลค่าตลาดรวมอีคอมเมิร์ซ จะเพิ่มขึ้นถึง 35% หรือประมาณ 2.2 แสนล้านบาท ในปี 2563 จากส่วนหนึ่งเนจากพิษโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องรีบปรับตัว และปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับตลาด New Normal

จากประสบการณ์และความเป็นผู้นำในด้านการออกแบบพัฒนา CRM Privilege Platform และมีฐานข้อมูลผู้ใช้งานกว่า 75 ล้านบัญชี ทำให้บัซซี่บีส์เข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปหลังจากวิกฤตโควิด-19 หลายองค์กรธุรกิจหันมาทำ E-Commerce กันมากขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ของ E-Commerce เติบโตอย่างมาก ทั้งธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ การสั่งสินค้าผ่านบริการดิลิเวอรี่ หรือสังคมแบบไร้เงินสด ในขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายยังปรับตัวตามไม่ทัน ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถระบายสต๊อกหน้าร้านได้

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะยาวนานแค่ไหน แล้วกว่าที่ธุรกิจจะกลับมาพลิกฟื้นจะใช้เวลาอีกกี่เดือน กี่ปี ในฐานะองค์กรควรจะต้องดำเนินการอย่างไร ระหว่างนั้น Buzzebees ได้กลับมาคิดทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆ เรื่อง รวมถึง Transform ธุรกิจเพื่อความอยู่รอด รีบปรับตัว และกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ในระยะเวลาจำกัด รวมถึงต้องหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และส่วนหนึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของ Business Model ใหม่ ภายใต้ชื่อ Buzzebees e-Commerce Solution ที่ใช้เวลาออกแบบพัฒนาในระยะเวลาเพียง 3 เดือน โดยไม่มี Fix cost ซึ่งเป็น Pain point ของการทำธุรกิจ E-Commerce โดยเฉพาะในธุรกิจ SMEs ขนาดกลาง และขนาดย่อม มาโดยตลอด ด้วยหลักการในการดำเนินธุรกิจของบัซซี่บีส์ ที่ว่า ถ้าพาร์ทเนอร์ไม่โต เราก็ไม่โต”

“บัซซี่บีส์ ได้ออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มครบวงจร ภายใต้ชื่อ “Buzzebees e-Commerce Solution” เป็นบริการใหม่ที่เข้ามาช่วยธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดกลางที่มีรายได้ต่อปีประมาณ 50 ล้านบาท ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าจากรูปแบบเดิมสู่การขายสินค้าผ่านออนไลน์ นับเป็นเครื่องมือการตลาดที่ครบครัน มีบริการที่ครบวงจร นับเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้บริการครอบคลุมจัดการทุกอย่างได้ แบบ One Stop Service ตั้งแต่การดำเนินงานเตรียมการทำธุรกิจออนไลน์ ช่วยลูกค้าวางแผนการตลาดออนไลน์ ช่วยวิเคราะห์งบประมาณ รวมถึงสร้างแบรนด์เพื่อขายสินค้าผ่าน Line Official, Shopee, Lazada และ JD Central เป็นต้น โดยบัซซี่บีส์จะจัดการในเรื่องของรายการสั่งซื้อ ช่องทางชำระเงิน จัดการระบบขนส่ง ดูแลผู้บริโภคหรือลูกค้า การเงินและการบัญชี ควบคุมสต๊อกให้อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังได้รับรายงานถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์ในเชิงการตลาดเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ”

คุณณัฐธิดา มองว่า “ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ SMEs ควรถือโอกาสในช่วงวิกฤตนี้เร่งพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจโดยเพิ่มช่องทางซื้อขายออนไลน์เพิ่มเติม เพราะนอกจากจะช่วยตอบโจทย์เทรนด์การใช้ชีวิตยุคใหม่ของลูกค้าที่นิยมความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้ว ยังทำให้มีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ บนระบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยังต้องการใช้บริการอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากความคุ้นชิน หลังกลับสู่ภาวะปกติบริการจะถูกยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น จากความคาดหวังของลูกค้าที่มีมากขึ้น บริการส่งของต้องรวดเร็ว สะดวก ครบถ้วนถูกต้อง แพ็คเกจจิ้งต้องได้มาตรฐาน และสามารถสื่อสารกับร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งบริการของบัซซี่บีส์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคครอบคลุมในทุกมิติ”

นอกจากนี้ Buzzebees ยังมองไปถึงเทรนด์ในอนาคตว่า หากลูกค้าต้องการต่อยอดทางธุรกิจบนช่องทางดิจิทัลแบบ 360 องศา ก็สามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ได้ทันที ไม่ต้องเริ่มใหม่ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีระบบ Eco-System รองรับสามารถเชื่อมต่อได้กับทุกๆ ส่วนได้อย่างครบวงจร อาทิ การทำตลาดแบบ Omni-channel, การทำ Customer Relationship Management (CRM) ระบบสะสมแต้มหรือสิทธิพิเศษต่างๆ กับแบรนด์ร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ รวมกว่า 15 หมวดหมู่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค และสามารถชำระเงินได้หลากหลายวิธี อาทิ True Wallet, Airpay, Alipay, บัตรเครดิต หรือช่องทางร้านสะดวกซื้อ รวมถึงมีบริการทำการตลาดต่อยอดและซื้อสื่อโฆษณาแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์สามารถทำได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้บนระบบ Market Place ของแบรนด์องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ของบัซซี่บีส์ได้อีกด้วย

ณัฐธิดา กล่าวปิดท้ายว่า “หลังจากที่ได้มีการนำเสนอ Buzzebees e-Commerce Solution กับธุรกิจต่างๆ พบว่าผลตอบรับดีเกินที่คาดหมายไว้มาก ปัจจุบันมีลูกค้าดำเนินการแล้ว 8 ราย ภายในเวลาแค่ 2 เดือน และยังอยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายราย ทำให้ปีนี้ Buzzebees ปรับกลยุทธ์มาลุยธุรกิจ e-Commerce Platform แบบเต็มตัว ควบคู่ไปกับการทำ CRM Platform ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบัซซี่บีส์ โดยคาดหวังว่า e-Commerce Solution นี้ จะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเป็นหนึ่งในโซลูชั่นเรือธงของ Buzzebees ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020”

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณกุนธิรา ณัฐวัฒนานนทน์
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
Tel: 094 1545698
E-mail: khuntira@buzzebees.com