Thông tin liên hệ

VN Contact Person

Shin Nguyen

Đại diện Buzzebees tại Việt Nam (Head Quarter)

Địa chỉ Buzzebees

  • 100/81-84 và 100/86-87 Toà nhà Vongvanij Complex B, FL. 25, 26
    Đường Rama IX,

    Huai Kwang, Băng Cốc 10310

Phương tiện truyền thông xã hội

Bản đồ