ระบบ CRM สำหรับร้านค้า รวมทุกประเด็นที่ต้องรู้

เข้าใจระบบ CRM  ไขทุกข้อสงสัยที่ผู้ประกอบการควรรู้!

ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน การแข่งขันในโลกธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น หากผู้ประกอบการอยากจะประสบความสำเร็จ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า หรือ Customer Relationship Management (CRM) คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางคนอาจยังสงสัยว่าระบบ CRM จะสามารถใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างไร วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่า ระบบ CRM คืออะไร และมีอะไรบ้าง รวมถึงทำไมจึงมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ติดตามได้เลย

ระบบ CRM สำหรับร้านค้า รวมทุกประเด็นที่ต้องรู้

 

ระบบ CRM คืออะไร

The CRM (Customer Relationship Management) system is a system that helps manage the relationship between an organization and its customers, including individuals who are potential future customers. It assists in collecting, storing, and analyzing customer data to improve the efficiency of business operations comprehensively, including sales, customer service, or even marketing.

 

What Does a CRM System Include?

Collaborative CRM

It is a system that supports customer interactions through various channels such as personal contact, mail, fax, telephone, websites, and email. Its strength lies in consolidating data scattered across different departments into a single point, resulting in improved teamwork as it allows for a comprehensive view of the issues and shortcomings customers face, which can then be developed for the better.

Operational CRM

Operational CRM is a system that stores should have because it is specifically designed to manage customer relationships at the front end (Customer-facing Interaction). It can help reduce the time taken to serve customers by eliminating the need for repetitive human labor. For example, integrating CRM with AI, such as using chatbots, can address frequently asked questions by customers.

Analytical CRM

It is a system that specifically helps in storing customer data, ranging from names, surnames, emails, and phone numbers to information about behavior on various platforms. This data is then analyzed and utilized in marketing, which is a crucial factor that aids in reaching target groups and organizing precise activities, promotions, or campaigns.

 

ระบบ CRM สำหรับร้านค้า รวมทุกประเด็นที่ต้องรู้

 

The Principles of CRM System Operation

Collecting Customer Data

The CRM system features essential modules for Customer Data Management, which are responsible for collecting, storing, and maintaining key information. This includes contact channels, purchase history, service data, and user behavior on various platforms. This data is gathered from websites, emails, phone calls, social media, and e-commerce platforms.

Storing and Maintaining Data

After obtaining the data, the system uses the same modules to store and secure customer information safely. Moreover, it enables entrepreneurs and employees to access this information conveniently, quickly, and efficiently, reducing the issues that may arise from data being stored in a disorganized manner.

Analyzing Customer Data

After collecting sufficient customer data, the CRM system will analyze it to understand customer behavior and needs better. This analysis is used to improve business operations for maximum benefit. Subsequently, this information is passed on to various modules, such as sales, customer service, and marketing modules, to proceed with the next steps.

Utilizing Data for Benefit

After the data is sent to the various modules, the system processes it to maximize its utility. This includes building customer relationships through service improvements, product and service development, and tailoring marketing campaigns to fit the lifestyles of target groups in each business.

 

ประโยชน์ของระบบ CRM กับธุรกิจ

  • ช่วยจัดการข้อมูลให้มีระเบียบ: ระบบ CRM จะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้พนักงานสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบ CRM ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้า พร้อมวิเคราะห์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประหยัดเวลาการสืบค้น: ระบบ CRM จะช่วยให้พนักงานสามารถเรียกข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลตามเอกสารหรือระบบต่าง ๆ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้: ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้โดยระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
  • ต่อยอดการพัฒนาสินค้า: ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้โดยระบบ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถคำนวณสต๊อกได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการผลิตและจัดหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการขาดแคลนสินค้าหรือสินค้าค้างสต๊อก
  • เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด: อีกหนึ่งประโยชน์ของระบบ CRM คือช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจสามารถส่งข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ ไปยังลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้

 

การใช้ระบบ CRM กับงานด้าน Human Resources

Beyond using CRM systems for customer service and marketing, organizations can also effectively apply them to Human Resources (HR) tasks. Organizations can develop a CRM platform that allows for the scoring of each employee based on their participation in company activities. These points can then be exchanged for various types of rewards that the employees desire, through the CRM platform. This creates an incentive for employees to engage with all internal activities and helps maintain a positive relationship between employees and the company. Such a foundation is instrumental in propelling the organization forward with stability.

 

ระบบ CRM ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไร?

หนึ่งในประโยชน์หลักของระบบ CRM คือการเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจที่มากขึ้นให้กับลูกค้า เพราะสามารถช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น รวมถึงยังสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและอยากมาใช้บริการซ้ำ 

 

ระบบ CRM แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเรา?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจเสียก่อน เพื่อหาระบบ CRM ที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจแต่ละแบบก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไป จากนั้นจึงค่อยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ CRM ต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาด และควรทดลองใช้ระบบ CRM ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานจริง และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ CRM นั้น ๆ สามารถตอบโจทย์กับความต้องการจริง ๆ

 

ระบบ CRM สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่น ๆ ได้หรือไม่?

ระบบ CRM สามารถผูกกับแอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันด้านการตลาด การขาย บริการลูกค้า การจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือแม้แต่แอปพลิเคชันด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น แอปพลิเคชันด้านการเงินหรือทรัพยากรบุคคล

 

ระบบ CRM เหมาะกับร้านอะไรบ้าง?

แน่นอนว่าคำตอบของคำถามที่ว่าระบบ CRM เหมาะกับร้านอะไรบ้างไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ไปจนถึง ธุรกิจ B2B หากผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างฐานลูกค้าประจำให้เพิ่มขึ้น การนำระบบ CRM ไปปรับใช้ก็ย่อมตอบโจทย์ พร้อมช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

พลิกโฉมธุรกิจด้วยระบบ CRM จาก BUZZEBEES

เมื่อได้ทราบแล้วว่าระบบ CRM คืออะไร และประโยชน์ที่ระบบ CRM มอบให้มีอะไรบ้าง ก็ถึงเวลาเปลี่ยนเกมธุรกิจในโลกที่มีการแข่งขันสูง ด้วยระบบที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้า พร้อมบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างใกล้ชิดด้วยบริการทำCRM PLUS service It's suitable for accumulating points on LINE OA and theCRM LOYALTY PLATFORM from BUZZEBEES—a great solution that facilitates businesses with an online storefront that is easy to use.  

You can request additional information directly at

Facebook: https://m.me/buzzebees

Phone: 02-645-1212