BUZZEBEES ได้ร่วมเวทีเสวนาการพัฒนานวัตกรรมบน Cloud งาน Compute | Connect | Complete จัดโดย AIS

คุณไมเคิล เชน CEO & CO-FOUNDER ของ BUZZEBEES ได้รับเชิญจากทาง AIS Business มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในสายเทคโนโลยี ในหัวข้อ “Cloud Success Stories” โดยพูดถึงการพัฒนานวัตกรรมบน Cloud และการปรับตัว รวมถึงการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี

ซึ่ง BUZZEBEES คือบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่เติบโตทันการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก และใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนสามารถรองรับผู้ใช้งานกว่า 130 ล้านผู้ใช้งานทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ผ่านการให้บริการองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่รวมกว่า 500 องค์กร
และขึ้นแท่นเป็นบริษัท CRM & Digital Engagement Solution ที่ครบวงจร อันดับ 1 ของไทย มานานกว่า 10 ปี
โดยในงานนี้เป็นงานที่ทาง AIS Business และพาร์ตเนอร์ร่วมกันจัดงาน ภายใต้ชื่อว่า “Compute | Connect | Complete” The First Modernized Edge & Cloud Solutions for Business
ซึ่งเป็นงานที่รวมผู้บริหารจากธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึง CIO, IT Director, Business กว่า 500 ท่าน มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
พร้อมเปิดตัวบริการ CloudX ที่พร้อมตอบโจทย์เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน
ทาง BUZZEBEES ขอขอบคุณทาง AIS Business และพาร์ตเนอร์ที่ร่วมกันจัดงานนี้ และให้ BUZZEBEES ได้มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะกับยุคปัจจุบัน