บัซซี่บีส์ พัฒนาแพลตฟอร์ม Employee Loyalty Program

Employee engagement

BUZZEBEES ได้พัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่น ภายใต้ชื่อ ‘Buzzebees Employee Loyalty Program’ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ HR ด้วยการสร้างโปรแกรมเกมิฟิเคชัน สะสมคะแนน แลกของรางวัล ผ่าน LINE OA เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

‘พนักงาน’ ไม่ว่าจะอาชีพใด อุตสาหกรรมใด ล้วนมีความสำคัญและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร บวกกับตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมาที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ทำให้บริษัทยิ่งต้องปรับตัว และมีมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home: WFH) เชื่อว่าหลายแห่งย่อมได้รับผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการพูดคุยสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานลดน้อยลง ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรลดลงและเกิดอัตราการลาออก (Turnover) ของพนักงานสูงมากขึ้น นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับบริษัทที่ต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ เนื่องด้วยวิถีการทำงานยุค New Normal ต่อไปจะเป็นการทำงานแบบผสมผสาน สลับกันระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศกับที่บ้าน (Hybrid WFH) มากยิ่งขึ้น 

แพลตฟอร์มด้าน Employee Experience จึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามาตอบโจทย์การทำงานวิถีใหม่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างความสุขให้กับพนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นโซลูชั่นของ Loyalty Program Platform ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเช่นนี้

โดยสถิติงานวิจัยระบุว่าพนักงานที่มีความสุข จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Drive Performance) ให้กับองค์กรได้สูงสุดถึง 30% และยังมีงานวิจัยสนับสนุนจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าเมื่อประสบการณ์ที่บุคลากรได้รับจากองค์กรดีขึ้น ย่อมจะนำไปสู่การสร้างความผูกพัน ความกระตือรือร้นในการทำงาน เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และนำไปสู่ความสามารถในการรักษาและดึงดูดบุคลากรที่มีค่าให้อยู่และทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า Employee Experience ที่ดี จะช่วยเพิ่ม Customer Experience ที่ดีด้วยเช่นกัน 

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจด้านการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ม CRM & Loyalty Program ให้กับแบรนด์องค์กรชั้นนำกว่า 150 แห่ง รวมกว่า 300 แพลตฟอร์ม ซึ่งได้คลุกคลีอยู่ในแวดวง Loyalty มากว่า 10 ปีนั้น ทำให้เราเข้าใจและเห็นถึงปัญหาในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคมาโดยตลอด

ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับปัญหาของ Employee Engagement ขององค์กรในช่วง WFH นี้เช่นกัน จึงเป็นที่มาของการออกแบบพัฒนาโซลูชั่นภายใต้ชื่อ ‘Buzzebees Employee Loyalty Program’ เพื่อแก้ไข pain point ของปัญหาดังกล่าวนี้ เหมาะกับองค์กรทุกขนาด โดยแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ HR ยุคใหม่ สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานในเชิงบวกให้กับพนักงานยุคดิจิทัลให้สนุกมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างโปรแกรมเกมิฟิเคชั่น สะสมคะแนน แลกของรางวัล ผ่าน LINE OA เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีระบบวิเคราะห์และรายงานผลถึงแผนก HR หรือผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงให้ตอบโจทย์มากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยังช่วยลดอัตราการลาออก (Turnover) ของพนักงานได้อีกด้วย   

BUZZEBEES Employee Loyalty Program

Buzzebees Employee Loyalty Program เป็นแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานในองค์กร สามารถให้คะแนนพนักงานได้หลายรูปแบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้รางวัลกับพนักงานในรูปแบบต่าง เช่น สวัสดิการอาหาร, e-Voucher หรือของที่ระลึกรูปต่างๆ และยังมี Features ที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัย และยืดหยุ่นปรับใช้งานได้ทั้งกิจกรรม online และ offline

อีกทั้งระบบยังสามารถส่งข้อความแบบเฉพาะรายบุคคลเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกและสัมพันธภาพอันดีภายในองค์กร รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับพนักงานได้อีกด้วย อาทิ ส่งข้อความสุขสันต์วันเกิดพนักงานในเดือนเกิด พร้อมทำ Personalized Campaign ให้คะแนนพิเศษ 50 คะแนนกับพนักงานที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย หรือร่วมกิจกรรมผ่าน Virtual Conference ครบตามกำหนด เป็นต้น  

BUZZEBEES Employee Loyalty Program

 แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ HR ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น สามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงระบบยังรองรับของรางวัลหลายรูปแบบ เช่น สวัสดิการบริษัททั่วไป ของรางวัลในรูปบบ e-voucher หรือสามารถแลกรับของรางวัลได้ที่แผนกบุคคล ที่สำคัญองค์กรยังสามารถสื่อสารกับพนักงานผ่าน LINE ได้

โดยสามารถเลือกเป็นแบบ Broadcast หรือเฉพาะกลุ่มผ่าน Targeted message ได้อีกด้วย ทั้งนี้องค์กรหรือ HR สามารถระบุเงื่อนไขในแพลตฟอร์มได้เอง หรือจะรวบรวมไอเดียจากพนักงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบ Employee Experience เช่น ให้พนักงานช่วยกันคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในองค์กร หรือแชร์แนวคิดการทำงานเพื่อปรับบรรยากาศ WFH ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   

 ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขและการใช้งาน  

  • พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม รับคะแนนทันที 10 คะแนน เพื่อไปแลกชานมไข่มุกแก้วโปรด หรือสะสมให้ครบ 100 คะแนน โดยการทำยอดขายให้ถึงเป้าเพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทาง หม้อทอดไร้ควัน หรือเครื่องชงกาแฟ เป็นต้น 
  • พนักงานที่เข้ามาทำงานตรงเวลาต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน ได้รับ 20 คะแนน หรือผู้ที่ไม่ลาพักร้อนภายใน 3 เดือน ได้รับ 50 คะแนน 
  • บริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานรับประทานอาหารกลางวันฟรีผ่าน Food Delivery หรือมีสิทธิ์รับเครื่องดื่มฟรี โดยพนักงานสามารถกดรับสิทธิ์จาก platform เพื่อรับอาหารหรือเครื่องดื่มได้ หากปฎิบัติงานตามเงื่อนไข  

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กล่าวปิดท้ายว่ากลยุทธ์การสร้าง Employee Experience ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาขับเคลื่อนการทำงานวิถีใหม่ โดยเฉพาะในยุคที่องค์กรมีพนักงานหลากหลายเจนเนอเรชั่ซึ่งการตอบแทนในรูปแบบของคะแนนหรือของขวัญ ถือเป็นแรงจูงใจที่จะสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ขณะเดียวกันก็สามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบริษัทในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถ