ข่าวบัซซี่บีส์ ผู้นำด้าน Loyalty Platform ยกระดับศักยภาพองค์กรก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของข้อมูลแก่กลุ่มพันธมิตรและผู้ใช้งานทั่วโลก

โลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเสมือนเป็นรากฐานในการวางแผนและพัฒนาทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต องค์กรต่างๆ รวมถึงบัซซี่บีส์ ในฐานะผู้นำด้านการออกแบบพัฒนา Loyalty Platform ให้กับแบรนด์องค์กรชั้นนำของไทยกว่า 100 แห่ง รวมกว่า 300 แพลตฟอร์ม ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร พันธมิตรคู่ค้า และผู้ใช้งานทั่วโลก

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees) กล่าวว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2555 บัซซี่บีส์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงระบบหลังบ้านอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยขั้นสูงจากการเป็นพันธมิตรในระดับ Gold Member กับ Microsoft
และล่าสุด บัซซี่บีส์ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ Information Security Management System (ISMS) โดยมีนายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก เป็นผู้มอบ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กรของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นมาตรฐานการรองรับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระดับสากลและได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยที่ผ่านมาบัซซี่บีส์ได้ปรับเปลี่ยน พัฒนาและพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของบัซซี่บีส์ที่ก้าวไปอีกขั้นในด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย สามารถยกระดับความเชื่อมั่นให้กับพาร์ทเนอร์และผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มธุรกิจทั่วโลก

นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ยังช่วยปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจากความเสี่ยงของภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทําให้ข้อมูลสารสนเทศเสียหาย การบุกรุกระบบเพื่อขโมยข้อมูลสารสนเทศ การบุกรุกระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศ หรือความเสียหายที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้ใช้งานในระบบ ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กรได้ในอนาคต

บัซซี่บีส์เติบโตจาก Tech Startup และก้าวสู่อันดับ 1 ด้านการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ม Loyalty Program ด้วยมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 90% ในประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ และเว็บไซต์ รวมถึงให้บริการออกแบบพัฒนาและดูแลระบบ eCommerce แบบครบวงจร, วิเคราะห์ Big Data, วางแผนและจัดทำ Marketing Activation ไปจนถึงการเชื่อมต่อระบบเพื่อรับชำระเงินด้วย eWallet เป็นต้น โดยการบริการทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บัซซี่บีส์ ได้คำนึงถึงคุณภาพของการให้บริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการเตรียมแผนพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงบัซซี่บีส์ยังให้ความสำคัญของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้าน มีการจัดคอร์สอบรมให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และเปิดรับทุกความคิดเห็นอย่างเสมอภาคเพื่อการทำงานที่ราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บัซซี่บีส์ มี Eco-System ที่ใหญ่และครอบคลุมตลาดทุกเซ็กเมนท์ อาทิ ธุรกิจการเงินการธนาคาร, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจอุปโภคบริโภค, ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจเทคโนโลยี, ธุรกิจปิโตรเลียม, ธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจการเกษตร เป็นต้น รวมถึงครอบคลุมผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านบัญชี ซึ่งจะเก็บอยู่รูปแบบ Big Data และด้วยจำนวนผู้ใช้งานที่มากมายมหาศาล จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกได้อย่างแม่นยำและเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ถึงทุกวันนี้

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กล่าวด้วยความมุ่งมั่นว่า บัซซี่บีส์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพและมีการการันตีผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังนำ Machine Learning หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมศักยภาพของแพลตฟอร์ม มุ่งขยาย Eco-System และ Network ผ่านบริการและการเชื่อมต่อกับพันธมิตรรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพันธมิตรทุกรายสูงสุดและเพื่อก้าวสู่จุดหมายการเป็น Digital Engagement Platform ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ได้รับมอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ Information Security Management System (ISMS) โดยมีนายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ และมีนายเอกราช คงสว่างวงศา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และนายศดิศ สัตยพันธ์ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้


กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณกุนธิรา ณัฐวัฒนานนทน์
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
Tel: 094 1545698
E-mail: khuntira@buzzebees.com