โปรแกรม CRM

แม้ว่าจะมีเครื่องมือมากมายที่เป็นตัวเลือกในการนำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า แต่ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ก็คือ โปรแกรม CRM นั่นเอง ซึ่งมีหลายแบรนด์เริ่มหันมาใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไปดูกันว่าโปรแกรม CRM มีประโยชน์ต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร

โปรแกรม CRM สร้างขึ้นแบบมาเพื่อสนับสนุน CRM Platform และอำนวยความสะดวกให้กับแบรนด์ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลายเพื่อช่วยให้การบริหารให้ง่ายขึ้น สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของแบรนด์ ทั้งยังใช้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า คาดการณ์โอกาสทางธุรกิจ และกำหนดทิศทางการตลาดได้ เช่น แอปพลิเคชั่น A+ Genius Baby ของ Mead Johnson ที่ช่วยให้คุณแม่ได้เรียนรู้พัฒนาการของลูกในทุกๆ ช่วงวัย และทราบว่าในแต่ละช่วงอายุ ลูกควรดื่มนมสูตรใด พร้อมด้วยระบบสะสมคะแนนสำหรับแลกสินค้าหรือของเล่นให้ลูกด้วย

กล่าวได้ว่าการใช้งาน โปรแกรม CRM นั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้ใช้บริการของเราต่อไป พร้อมดึงดูดลูกค้าใหม่ในเวลาเดียวกัน โปรแกรม CRM จึงเหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะธุรกิจค้าขาย