วันนี้คุณได้ใช้ LINE Official Account ให้เกิด ROI สูงสุดแล้วหรือยัง?

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน แบรนด์มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นในการสร้าง Loyalty Platform หรือการ Engage กับ Consumer จากเดิมที่มีเพียงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แต่ในปัจจุบันสามารถต่อยอดมายัง LINE Official Account ของแบรนด์ได้อีกด้วย

ทำไม LINE Official Account ถึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ทุกวันนี้ LINE Official Account ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม Mass ที่อาจมีข้อจำกัดในด้านการใช้เทคโนโลยีหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ในขณะที่แพลตฟอร์ม LINE มีกลุ่มผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคน จึงสามารถเข้ามาช่วยปลดข้อจำกัดให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม รวมถึงการเปิดให้มีการเขียนโปรแกรมต่อยอดฟีเจอร์ด้าน Loyalty ต่างๆ บน LINE Official Account ได้อีกด้วย

Buzzebees เป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อยอดธุรกิจของแบรนด์ผ่านทาง LINE Official Account

Buzzebees ได้มีการพัฒนา Loyalty Platform และ Customer Engagement บน LINE Official Account ให้กับลูกค้าองค์กรรายใหญ่ในประเทศไทยหลายราย และปัจจุบันเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อยอดธุรกิจของแบรนด์ผ่านทาง LINE Official Account ได้ โดยจากเดิมแบรนด์มีวัตถุประสงค์เพียงแค่ต้องการสื่อสารแคมเปญ หรือโปรโมชั่นไปยังผู้บริโภคเท่านั้น แต่สำหรับ Buzzebees เรามองไปถึงการเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถพัฒนาออกแบบฟีเจอร์เพิ่มเติม รวมถึงลูกเล่นแคมเปญทางการตลาดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง Loyalty ผ่านกลไกที่หลากหลายทั้งกับกลุ่มผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย รวมถึงการใช้ระบบ Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานและนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

Buzzebees สามารถทำงานร่วมกับแบรนด์ได้ตั้งแต่การนำเสนอกลยุทธ์ การออกแบบ Campaign Mechanic และ Consumer Journey รวมไปถึงการวัดผลเพื่อให้ถึงตามเป้าหมาย

Singha Rewards หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จในการต่อยอด Loyalty Platform จาก LINE Official Account

น้ำดื่ม..เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่ามีความท้าทายอย่างมากในการสร้าง Brand Loyalty ซึ่ง Platform ของแบรนด์สิงห์เป็นตัวอย่างความสำเร็จจากการใช้ LINE Official Account ที่ตอบโจทย์แบรนด์ได้ทั้งด้านของ Brand Recall และ Brand Switching จากผลการวิจัยในปีแรกสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้บริโภคมีการ Switch Brand น้ำดื่มที่ดื่มเป็นประจำมาดื่มน้ำสิงห์ทดแทน เป็นผลมาจากแคมเปญ Singha Rewards มากถึง 31% ปัจจุบัน Singha Rewards ได้กลายเป็น Case Study ให้กับตลาด Consumer Products ในการสร้าง Customer Database และ Loyalty Platform ที่ยั่งยืน

กุญแจสู่ความสำเร็จของ Singha Rewards เกิดขึ้นตั้งแต่การสร้าง Platform ที่มีความ User friendly การนำข้อได้เปรียบทางด้านดิจิทัล และด้วยประสิทธิภาพของระบบของ Buzzebees มาสร้างแคมเปญทางการตลาดที่หลากหลายและไดนามิคมากกว่าแคมเปญในรูปแบบเดิม รวมถึงระบบที่สามารถรองรับ User จำนวนมหาศาล และสามารถวิเคราะห์ให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำมาต่อยอดกิจกรรมได้

ปัจจุบัน Buzzebees ได้มีการพัฒนา Loyalty Platform จาก LINE Official Account ไปแล้วกว่า 10 แบรนด์ในหลากหลายสาขาธุรกิจและยังคงมีพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เราพร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของคุณในการเพิ่มศักยภาพของแบรนด์ผ่านทางช่องทาง LINE Official Account

ตัวอย่างการพัฒนา LINE Official Account

  • Building Customer Database
  • Point Collection for End Consumer
  • Lucky Draw Campaign
  • Dealer Trade Program
  • E-Commerce & E-Ordering
  • Location Based Service
  • Drive Online to Offline / Offline to Online
  • Free Sampling Distribution
  • Customer Survey

หากองค์กรของท่านสนใจแพลตฟอร์ม LINE Official Account สามารถติดต่อมายังBuzzebees Co.,Ltd. ได้ที่คุณอภิญญา โสภิษฐานนท์ เบอร์โทร. 087-556-2822 หรือ apinya.s@buzzebees.com เพื่อขอเข้าไปนำเสนอแคมเปญเพื่อให้เหมาะกับองค์กรของท่าน และหวังว่าBuzzebeesจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรของท่านก้าวสู่การตลาดยุคดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป