Digital Gift Card

เพิ่มโอกาสในการขาย ขยายฐานลูกค้าด้วยระบบคูปองออนไลน์

เปลี่ยนลูกค้าขาจรให้กลายเป็นขาประจำ

ปัจจุบันลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือด ธุรกิจต่างรุกตลาดด้วยโปรโมชั่นหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่มีต้นทุนไม่แพงแต่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าคือ E-Coupon (อีคูปอง) หรือคูปองเงินสดออนไลน์ที่ มาในรูปแบบของ Digital Gift Card ที่ร้านค้าสามารถเพิ่มการขายได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยลูกค้าสามารถซื้อ E-Gift Card ผ่านมือถือ E-Gift Card จะถูกส่งไปยังมือถือผ่านทาง SMS และสามารถเริ่มใช้งานที่หน้าร้านได้ทันที

E-Voucher/Online Voucher คูปองส่วนลดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

เป็นระบบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง Secure Voucher ขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถบริการจัดการ E-Voucher และ Digital Gift Card ได้ง่ายผ่านช่องทางเดียว ระบบยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของธุรกิจนั้นๆสามารถนำ E-Voucher นั้นไปใช้ได้ด้วยตนเองผ่านทางอีเมล์ SMS หรือเป็น E-Code ใน Excel File ได้อีกด้วย

สร้างองค์กรของคุณให้
ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลไปกับเรา