Royal Canin Club

พัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยง, ร้านค้า และฟาร์มเพาะพันธุ์ไว้ในที่เดียว

Background

โรยัล คานิน ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว ด้วยแนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะให้สุนัขและแมวทุกตัวบนโลกสามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีที่สุดตั้งแต่มื้อแรกจนถึงมื้อสุดท้ายของชีวิต ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทจึงเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์และสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการด้านโภชนาการของสุนัขและแมวในทุกช่วงวัย

What Company Wants

ต้องการแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของโรยัล คานิน ทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยง ร้านค้า และฟาร์มเพาะพันธุ์ โดยแบ่งฟังก์ชั่นการใช้งานให้รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

img-mobile-royal-canin-club-r2@2x

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Royal Canin Club
google-play-badge
appstore-download

What Buzzebees Provide

พัฒนาแอปพลิเคชัน Royal Canin Club ให้เป็นไปตามความต้องการของบริษัท โดยมีรูปแบบการใช้งานรองรับลูกค้า 3 กลุ่มคือ เจ้าของสัตว์เลี้ยง ร้านค้า และฟาร์มเพาะพันธุ์ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันดังนี้

  • เจ้าของสัตว์เลี้ยง - การรับคูปองส่วนลด การรับกิ๊ฟเซ็ทอาหารตัวอย่าง การสะสมแต้มแลกของรางวัล บทความด้านโภชนาการเพื่อสุนัขและแมว บทความที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสุนัขและแมว และกิจกรรมร่วมสนุก
  • ร้านค้า - ระบบสแกนคูปองส่วนลดจากกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อสินค้า การสะสมแต้มแลกของรางวัล และบทความด้านโภชนาการแก่ผู้เชี่ยวชาญ
  • ฟาร์มเพาะพันธุ์ - ระบบสแกนคูปองส่วนลดจากกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ การสะสมแต้มแลกของรางวัล และบทความด้านโภชนาการแก่ผู้เพาะพันธุ์