Online Survey

วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดจากฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านราย

เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจพฤติกรรม ผู้บริโภคมากขึ้น

Buzzebees จึงมาพร้อมบริการด้านการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Marketbuzzz ด้วยระบบฐานข้อมูลของลูกค้ากว่า 10 ล้านราย ทำให้เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจให้เข้ามาตอบแบบสอบถาม ผลลัพธ์ที่ได้จาก Online Survey จึงเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริง สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อทำแคมเปญการตลาดให้ออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ทำให้การตอบแบบสอบถามไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

นอกจากนี้ เรายังมอบคะแนนสะสมให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาทำแบบสอบถาม เพื่อนำไปแลกของรางวัล ส่วนลดและสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากร้านค้าพันธมิตรของเรา ทำให้การตอบแบบสอบถาม Online Survey ในแต่ละครั้งไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

สร้างองค์กรของคุณให้
ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลไปกับเรา