มาร์เก็ตบัซซ เผยโพลความคิดเห็น “คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหน?”

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ เมื่อถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ โพลจากมาร์เก็ตบัซซสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562

เมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่ามลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55% รถติด 40% และการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ-อุณหภูมิ 39% ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรกที่คนไทยกังวลมากที่สุดสำหรับพวกเขาและอนาคตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพ ซึ่งกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษและรถติดจะเป็นปัญหาใหญ่

ในขณะที่คนไทยมองว่าพวกเขาได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือตัดสินใจที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหวังให้สถานการณ์ดีขึ้น มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งบอกว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตัวอย่างเช่น 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้พยายามลดการใช้พลังงานที่บ้าน, 41% มีการคัดแยกขยะ, 33% เริ่มรีไซเคิลขยะ และ 30% ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก เป็นต้น

คนไทยยังมองอีกว่ารัฐบาลและประชาชนควรต้องร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศของประเทศ และสำคัญไปกว่านั้นคือ 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มจะโหวตให้พรรคการเมืองที่มีแผนรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

นายแกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาร์เก็ตบัซซ (Marketbuzzz) กล่าวว่า “ไม่แปลกใจเลยที่โพลล่าสุดรายงานว่ามลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่การรับรู้และข้อมูลข่าวสารเพียงแค่นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยต้องการมากกว่าแค่การพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการให้คนไทยและรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลก่อนที่จะสายเกินไป”

นายบาร์โทลี่ ยังเสริมอีกว่า “เราไม่สามารถหันหลังให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กำลังเผชิญได้ และการสำรวจครั้งนี้ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่ต้องอาศัยแผนความร่วมมือและนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยอย่างจริงใจ เพื่อที่จะชักจูงให้พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรม รัฐบาลพร้อมที่จะเป็นแกนนำให้เรื่องนี้หรือไม่”